Početna - Centar Babanovac - Fitnes klub - Ljetovanja/Ekskurzije - Suvenirnica - Plastenička proizvodnja - Trgovina - Knjižara - Štamparija - List "SIN" - Galerija

SUVENIRNICA I FAST FOOD - Jajce

 

U cilju daljeg razvoja društva, koje je sve donedavno bilo skoncentrisano na prostor opčine Travnik, odlučili smo da i u drugim opčinama pokrenemo određene djelatnosti istog, te smo na prostoru opštine Jajce, prije dvije godine pokrenuli djelatnost fast-fooda i suvenirnice, gdje nastojimo iskoristiti izuzetno atraktivnu lokaciju na kojoj se nalaz naš objekat, smješten na samom ulazu ispred Muzeja II. zasjedanja AVNOJ-a.

 

Zahvaljujuči razumijevanju nadležnih struktura opčine Jajce, dobili smo navedenu lokaciju na kojoj smo postavili nov montažni objekat za ovu djelatnost, koja nam još uvijek nije dala očekivane rezultate. Iskreno se nadamo da čemo u narednom periodu sa nekim novim sadržajima i ponudama privuči puno veči interes turista za ovim uslugama našeg društva, što če iskreno se nadamo podiči i produktivnost istog, te tako omogučiti dalji razvoj ove djelatnosti na prostoru opčine Jajce. U programu izrade suvenira angažovali smo jedno lice s nižim procentom invalidnosti, sa kojim smo sklopili i odgovarajuče ugovore o  međusobnoj suradnji,te korištenju njegovog prostora za rad i aktivnosti na izradi suvenira za potrebe naše suvenirnice u Jajcu. U te svrhe smo nabavili odgovarajuču opremu istom za izradu odgovarajućih sitnih magnetnih i drugih suvenira, kao i potreban repromaterijal. 

POSJETITE NAS !!!!!!

Društvo za zapošljavanje invalidnih lica "Apel-Promet" d.o.o. Travnik

Čabruša b.b. 72270 Travnik
ID Broj: 4236013030004
Porezni broj: 0900142603

Kantonalni sud Travnik: U/I 834-2000 od 20.04.2000. - 1-1605

Telefon: +387 30 511 784
Fax: +387 30 511 784

Žiro račun: 1020110000045462
Union Banka